2007-08-08

Jytte for president (och Vepsä också)

Följde debatten inför ordförandevalet och var uppriktigt glad över flera inlägg. Tyckte såväl Daniel Mathisen som Jens Olsson uttryckte ordförandefrågan bra.

Och som alltid i ordförandeval blir talet efter lysande. Jytte Guteland bröt inte mot den traditionen.
Jag är så övertygad om att kombinationen med den erkänt duktiga Mattias Vepsä blir precis vad SSU behöver.

Naturligtvis kommer mycket av deras första insatser bli att bli företrädare för hela förbundet. Det borde dock bli mycket lättare än vid tidigare tillfällen då det inte finns någon stor åsiktsskillnad att tala om.

Men det är knappast ett ansvar bara för den nyvalda ledningen. Lika mycket är det ett ansvar för den förlorande sidan att ta aktiv del och samarbeta.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker