2007-07-06

Blodbrist, kd och homosexuella

Kd fick nästan bara uppmärksamhet på sin abortstrid från rikstinget. Det var kanske inte vad partiledningen hade hoppats på men när man ser vad det skymde så kanske det inte är så udda. Enligt ett TT-telegram som jag läste ville man förbjuda homosexuella att ge blod. Kan inte själv frågan (ett dåligt samvete som borde dövas) men förutsätter att blodgivare kontrolleras utifrån eventuella sjukdomar som kan spridas och allmän lämplighet - så det borde ju inte vara ett hinder mot just homosexuella.
Återstår alltså att de tror att homosexualiteten kan spridas via blodet - eller? Kanske någon kristdemokrat kan förklara?

Men det lite ruskiga tycks ju vara att vi har en socialminister som ska föra en politik för färre blodgivare när vi har brist på blod och blodgivare...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker