2007-04-24

Tyresö kommun - efter drygt en vecka

På väg in och med fortfarande mycket kvar att lära så stöter jag ändå på många nya spännande saker. Vi har haft budgetberedning, kommunstyrelseutskott med mera och i kväll är det kommunstyrelsen. I partiet har vi diskuterat utvecklingen på Östra Tyresö. Några slutsatser kan man dra;

* Vi kommer behöva skynda på planarbetet på Östra Tyresö och intill dessa är på plats utveckla en ny bättre bygglovspolitik för halvön.

* Majoriteten är fortsatt rädda för att skydda barn och ungdomar i trafiken genom att påskynda 30-zoner. Ska man behöva vänta på att det värsta ska hända?

* De budgetförutsättningar som nu är framme ger inte utrymme varken för reformer eller skattesänkningar. Vi kommer jobba vidare för att öka resurserna till skola och förskola. Majoriteten verkar genuint splittrade om skattesänkning eller satsningar på välfärd.

Fler rapporter kommer senare...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker