2007-04-04

Att köpa sina väljare...

När människor till höger brukar vara som mest uppgivna inför ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav (brukar inträffa medan väljarna fortfarande kommer ihåg borgerlig ekonomisk politik) hävdar de ofta att det beror på att socialdemokratin "köper" väljare eftersom vi står för en modell som omfördelar - och därför kommer att gentemot en ren marknadsfördelning kommer skapa vinnare (och förlorare). Tanken är alltså att människor skulle ha röstat på oss för att vinna egna ekonomiska fördelar snarare än för att det samhällssystem vi förespråkar är ett bra och rättvist sådant.

I ett avseende brister förstås denna desillusionens teori och det är att åtskilliga opinions- och värderingsundersökningar visar en uppslutning kring ett samhälle som minskar klyftor och ger alla oavsett social bakgrund tillgång till bra utbildning, vård och omsorg.

Men kanske borde vi nu försöka titta på vad den borgerliga regeringen ägnar sig åt. Jag tror att jag är urtypen för den grupp som de vill vinna. Urban medelklass med barn.
Problemet för borgerligheten är för det första att många i denna grupp inte vill inte ha ett samhälle med allt för stora klyftor. Dels för att det upplevs som orättvist och olegitimt och som ett sätt att beröva alla lika chanser. Dels därför att det finns ett egenintresse i att undvika fattigdom som skapar orolighet och kriminalitet.

Det andra problemet är att stora delar av den här gruppen upplever sig i grunden som toleranta och miljömedvetna. Det blir svårt att förena med kristdemokratisk längtan efter det som varit, motstånd mot homosexuellas rättigheter och abortmotstånd. Och det blir definitivt svårt att förena med moderat låt-gå/låt-marknaden-styra-miljöpolitik.

Så vad göra när väljarsiffrorna sjunker. Jo förstås det uppenbara i att slipa bort de värsta kanterna. Tala med oro om att allt fler står utan skydd vid arbetslöshet eftersom avgifter chockhöjts (men inget göra åt det), slå lite på kristdemokratiska abortmotståndare (de har ju ändå ingen annanstans att gå i politiken samt gör någon liten symbolisk åtgärd (miljöpbilspremien) som ger de egna väljargrupperna möjlighet att känna sig lite mer som miljömedvetna (men som kommer ha extrem liten betydelse för utsläppen).

OCH OM DET INTE RÄCKER - KÖP DINA VÄLJARE MED PENGAR!

Jag tillhör som sagt var urtypen av de väljare som borgerligheten hoppas vinna (även om de med rätta säkert har rätt låga förväntningar på mig som individ). Låt oss titta på vad de ger mig för att jag ska rösta på dem även i nästa val;
Inkomstskattesänkning - har faktiskt inte kollat exakt men tror att vårt hushåll redan passerat 1000:- i månaden.
Fastighetsskatt (som DN skriver om idag) - förtjänst ungefär 15000 kronor per år
Miljöbilspremie - 10000 kronor.
Summa kring 37 000 kronor.

Det är ju fullt möjligt att de lyckas. Det kan också vara så att en del väljare vänjer sig/glömmer bort vad som skett och därför inte låter det styra sitt val.
Det kan vara så att en hel del reagerar och frågar sig om den nya platt-TV:n de får råd med är värt priset av ett mer delat samhälle.

Och sist men inte minst det kan vara så att de tänker som Fredrik Reinfeldt så fint uttryckt det;
"Den krona som används till sänkt fastighetsskatt är en krona som inte används till en skolsatsning, så att eleverna ska kunna lära sig mer. Det är en krona som inte används för att rättsväsendet ska kunna fungera bättre." (sagt av Reinfeldt på den moderata partistämman 2005).

Det blir kanske extra tydligt för alla oss som bor i Tyresö där vi ser vad moderat politik innebär i uteblivna skolsatsningar.
Nu vet vi i alla fall vad pengarna gick till...

PS bloggar detta från en Pressbyrå i Haninge och har lyssnat på debatten här - och just här har köpet inte lyckats det är uppenbart...

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , , ,

1 comment:

Nathalie Sundesten Landin said...

Har de debatter i Pressbyrån i Haninge? en intressant ny arena...

Politik
eXTReMe Tracker