2007-02-09

Borgerlig cred

Jag medger. Man blir ofta för gnällig. På därför är det nu dags att hissa den borgerliga regeringen. Medger att det inte alltid är helt enkelt men här listar jag nu bra saker; 1 precis som Lena Askling pekar på idag tycks det som om moderaterna är vaktposten mot de mer nyliberala och konservativa krafterna i regeringen. Så cred åt Borg för att han håller i statsfinanserna. Cred åt Schlingman för att han vill tillåta homosexuella att gifta sig. Cred åt Littorin så länge han står upp för konflikträtten. och ja, jag vet det uppenbara - att de intar dessa positioner mer av taktiska skäl än av övertygelse. Men det hindrar inte att skadan blir mindre om de lyckas hålla tillbaka tokarna. Dessutom - och här vet jag att en del opponerar - socialdemokratin måste vinna 2010 på sin egen styrka inte motståndarnas svaghet. 2. Moderaten Kristina Alvendal vill avskaffa skönhetsrådet i Stockholm! 3. leijonborg vill avskaffa kårobligatoriet. Det är verkligen en otidsenlig rest. 4. Regeringen vill sänka beskattningen av tjänstesektorn. Klokt och kommer ge fler jobb i en sysselsättningsintensiv sektor. Förslaget om hushållsnära tjänster kan (s) med rätta förkasta/modifiera. Men förslaget om sänkt generell beskattning, som nu ligger gör eu för godkännande kräver ett mer öppet socialdemokratiskt förhållningssätt! Ps här hade jag hoppats kunna skriva något positivt om rättvisa eller regeringens miljöpolitik. Men det är faktiskt en omöjlig uppgift.

---- 
Skickat från en Sony Ericsson mobiltelefon

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker