2007-02-05

Alla kan inte bli akademiker,

sade Björklund idag. Nej, det är väl kanske sant och kanske är han själv mer än andra ett lysande exempel på det. Men det är väl få som hävdar den positionen. Målet att hälften av en årskull ska studera vid högskolan visar ju tydligt på det. Eller missade Björklund begreppet hälften i matematiken?
I verkligheten handlar det ju om att färre ska få chansen att, den dag de inser att de vill utbilda sig vidare, också göra det. Elitism och dyrt när det i framtiden garanterar ett behov av vuxenutbildning. Men det bekymrar knappast en Allians som i alla lägen, oavsett behov, kommer spara på livslångt lärande och vuxenutbildning (utom för de egna kärntrupperna - jämför Björklunds kompetensutbildningssatsning på lärare - bra men varför bara för den yrkesgruppen?)
Borde vara ett gyllene tillfälle att visa på skillnader mellan socialdemokratisk (många ska få chansen att utbilda sig = höga ambitioner) och borgerlig utbildningspolitik (få i utbildning = låga ambitioner)

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker