2006-10-24

Trafikstockning

Som ibland bilkörande student till och från JMK på karlavägen har jag upptäckt de aldrig sinande bilköandet på strandvägen. Med tanke på att en majoritet i stadsdelen röstade emot trängselavgifter så är det väl ingen som kan beskylla dem för egenintresse. Men hur har de tid att bara sitta i bil. Jobbar de inte??

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker