2006-10-21

Tack byggnads och hotell- och restaurang

För en lysande analys. Att tjänstesektorn och jobben i den behöver växa är ingen borgerlig idé. Att Socialdemokratin måste sluta vara självgoda och inte utesluta mer organiserat samarbete med andra vänsterkrafter borde vara, men är inte, en självklar erfarenhet för många. Att socialdemokratin behöver en kvinnlig ledare både av anständighetsskäl och för att kunna vinna över Reinfeldt 2010 är lika uppenbart. Tack för att ni säger det som borde vara självklart (men tyvärr inte är det)

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker